Acta de la Junta de Govern Local del 13 de febrer de 2019

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Acord de ratificació del Decret núm. 226 de 05/02/2019 pel qual es resol rectificar un error material en un acord de Junta de Govern de data 27/12/2018

Acord de ratificació del Decret núm. 238 de 06/02/2019

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció atorgada per l’AMB per la compra de vehicles elèctrics l’any 2017

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la gestió del servei de transport adaptat de l’any 2018

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb la Colla Gegantera de Castellbisbal per al 2019

Acord d’aprovació de la convocatòria  per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per ajuts al transport dels i de les joves per a la seva educació post-obligatòria

Acord d’aprovació dels preus públics per a la inscripció a cursos d’ofimàtica on line 2019

Acord d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants de les urbanitzacions i nuclis habitats de Castellbisbal

Denegació de llicència urbanística

Acord d’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la construcció d’un  equipament públic de parc urbà patinable

Acord d’aprovació de la incorporació de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a l’activitat de transformació i comercialització d’abrasius

Acord d’aprovació de la modificació del contracte de serveis d’assessorament jurídic integral en matèria d’habitatge

 

 

Darrera actualització: 30.12.2019 | 12:30