Acta de la Junta de Govern Local del 13 de març de 2019

ORDRE DEL DIA

Ratificació del Decret núm. 528 de 8 de març de 2019 d’acceptació de l’assignació econòmica atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Aprovació del conveni de col·laboració amb el consell Comarcal del Vallès Occidental per al desenvolupament del Programa Treball i Formació

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida a l’entitat Hobby Garrafot de Castellbisbal

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida a l’entitat Associació de Propietaris Can Campanyà Residencial

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida a l’entitat Unió Esportiva Castellbisbal

Aprovació de la liquidació definitiva del contracte i la devolució de la garantia dipositada amb motiu del contracte del LOT 1 “Illa Esportiva” pels serveis de neteja d’edificis municipals i pel subministrament de material higiènic a les dependències municipals, mobiliari urbà i vehicles municipals

Aprovació de continuar amb el procediment de licitació en l’expedient per a la contractació del subministrament d’un camió i un motocarro destinats a la Brigada municipal d’Obres i un vehicle adaptat destinat al centre de dia

Aprovació de la concessió de llicència urbanística per a l’enderroc d'un edifici

Aprovació de la concessió de llicència urbanística per construir un habitatge unifamiliar entre mitgeres

Aprovació de la concessió de llicència urbanística per construir un habitatge aïllat

Aprovació per declarar excloses ofertes presentades i per considerar la millor oferta relació qualitat-preu, en la contractació del subministrament i serveis associats d’equips d’impressió

Aprovació de la despesa prevista del contracte del servei de gestió de la Deixalleria Municipal i serveis connexos

Aprovació de forma directa la cessió d’ús material sanitari a favor del Consorci Sanitari de Terrassa

Aprovació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per l'impost sobre estades en establiments turístics

Donar compte de la interlocutòria núm. 33/2019, de 12 de febrer de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona

 

Darrera actualització: 20.03.2019 | 12:34