Acta de la Junta de Govern Local del 15 de juliol de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 8 de juliol de 2022.

Acord per aprovar l'acceptació i aportació corresponent a l'anualitat 2022 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, inclosa en el PAMUS Programa d'actuacions de millora urbana i social de l'AMB en el marc del Pla d'Inversions Metropolità per al període de 2020/2023.

Acord per aprovat la indemnització corresponent a les factures dels serveis d'electricitat des de 01.02.2020 al 1.12.2022 referent a la concessió del domini públic del bar i botiga del Centre Cívic Santeugini.

Acord per aprovar parcialment la justificació realitzada pel sol·licitant, corresponent als mesos de maig i juny de 2022 de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer d'habitatge.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació de veïns de Santa Teresita.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat ASSOCIACIÓ IMPULSATE per la cura de nens amb dèficit de merosina.

Acord per ordenar als senyors Oriol Ribeira González i José Miguel San Modesto Muñoz l'enderroc de la caseta prefabricada situada a la franja de separació al carrer de la parcel·la del passeig Santa Margarida.

Acord per ordenar a la societat UNION ELECTRODOMESTICA BALEAR SA, l'enderroc de les obres d'adequació interior de la nau industrial situada al carrer Comunicacions núm. 12.

Acord per ordenar als senyors Elena Canalias Ventura i Joan Surià Margarit, l'enderroc de les bores de reforma integral de la teulada del seu habitatge situat a l'av. Arquitecte Gaudi núm. 1.

Acord per ordenar a la societat AMAZON SPAIN FULFILLMENT SLU la restauració al seu estat anterior de la rasa de connexió al clavegueram de la seva parcel·la del carrer Cobalt núm. 4.

Acord per ordenar a les societats COLOR DISPLAY SL i PLASTICOS RINAMAR SL, la retirada de dos tubs d'extracció situats a la façana de la nau del carrer Indústria núm. 50 bis.

Acord per ordenar al senyor José Manuel Lombarte Caballero l'enderroc del porxo adossat al seu habitatge del carrer Amadeu vives, núm. 1.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'ESCOLA ELS ARENYS.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat CLUB DE FUTBOL VETERANS CASTELLBISBAL.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat CLUB HANBOL CASTELLBISBAL.

Acord per aprovar l'adjundicació del contracte d'obres per la construcció d'un mur de contenció de terres i pavimentació en el pg. Santa Margarida, 8-10 fr Costablanca a l'empresa Perforaciones i Voladuras Ros Carbó SL.

Acord per aprovar l'expedient de tramitació ordinària per a la contratació de subministrament, instal·lació i manteniment d'alarmes d'intrusió per a edificis municipals.

Acord per aprovar l'expedient ordinari per a la contratació dels serveis postals de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar el document de Regulació del Sistema de Gestió Documental i Arxiu respecte al protocol per la donació de publicacions editades per l'Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar la convocatòria per a l'exercici 2022 per a l'atorgament d'ajuts destinats als centres escolars públics de Castellbisbal, amb la finalitat d'ajudar les famílies en adquisició de llibres, material de text i materials escolars del curs 2022/2023.

Acord per aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l'atorgament per part de l'Ajuntament a través del Servei d'Arxiu i Gestió documental, de beques de recerca destinades a finançar projectes d'investigació inèdits sobre la Vila i terme municipal de Castellbisbal.

Ratificar el Decret núm. 2022/1807/, de 12 de juliol, que accepta la subvenció per import de 8.000,00 €, pel projecte "Inventari i documentació del Museu de la Pagesia Segona fase".

Assebentat de l'Auto núm. 173/2022 de 31.05.2022, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 09.08.2022 | 12:33