Acta de la Junta de Govern Local del 15 de novembre de 2017

ORDRE DEL DIA

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental pel servei de transport escolar no obligatori

Aprovació del conveni subvencional i de col·laboració amb l’AMPA Escola Benviure

Aprovació del conveni subvencional i de col·laboració amb Creu Roja Baix Llobregat Centre

Aprovació del conveni subvencional i de col·laboració amb l'AMPA Escola Municipal de Música Miquel Blanch

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Ànemos

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Mans Unides

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Pro-activa Open Arms

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Aprovació de l’atorgament de les subvencions per beques al millor expedient de Batxillerat 2017

Adjudicació del contracte de les obres de millora de la impermeabilització de la coberta de l’Ajuntament

Concessió de llicència d’obres 

Concessió de llicència municipal ambiental (1)

Concessió de llicència municipal ambiental (2)

Modificació del projecte d’obres de rehabilitació de la masia Can Pedrerol de Dalt i modificació del contracte d’execució de les obres

Modificació del projecte d’obres d’implantació de la primera fase dels horts urbans municipals i modificació del contracte

Adjudicació del contracte per la redacció del projecte d’intervenció per a la millora del cementiri municipal

Aprovació de l’expedient urgent per a la contractació del servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic i ornamental de Nadal

Adjudicació del contracte de les obres per a la il·luminació de passatges de Can Santeugini

Aprovació prèvia del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable

Denegació de l’atorgament de la llicència urbanística per efectuar moviment de terres

Aprovació de les prestacions socials de caràcter econòmic d’urgència social a les famílies en situació de necessitat i afectades per quotes urbanístiques

 

 

 

Darrera actualització: 23.11.2017 | 18:12