Acta de la Junta de Govern Local del 17 de gener de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic i d’urgència social, per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb el Club Triatló Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’Escola Mare de Déu de Montserrat, per dur a terme activitats de caràcter esportiu

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació Esportiva Potarrojos

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Institut Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’Institut-Escola Les Vinyes per dur a terme activitats de caràcter esportiu

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’AEE Institut Castellbisbal 

Acord per aprovar la incoació del procediment de reintegrament de la subvenció atorgada a ETYPRINTER en concepte de Subvenció a empreses per al foment de la contractació de persones aturades del municipi any 2016, per incompliment de l’obligació de justificació

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’Institut Castellbisbal perquè un alumne pugui desenvolupar pràctiques en el Departament de Sistemes d’Informació de l’Ajuntament

Acord per aprovar la consideració de millor oferta qualitat-preu presentada en l’expedient de contractació pel subministrament temporal i compartit d’un vehicle elèctric entre els serveis tècnics municipals i la ciutadania

Acord per aprovar declarar la resolució del contracte de les obres de reposició del mur de la trinxera de la línia ferroviària Papiol-Mollet confrontant amb el carrer Metal·lúrgia

Acord per aprovar la desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de Junta de Govern de 29.11.2019 per ordenar la restauració del moviment de terres darrere l’habitatge del passeig del Llobregat, 6 i confirmar aquest acord

Acord per aprovar ordre de tancament de porta d’accés a la zona verda municipal i enderroc d’obres

Acord per aprovar ordre de tancament de porta d’accés a la zona verda municipal  i retirada de les obres

Acord per aprovar el conveni de col·laboració per la gestió de la franja de protecció contra incendis forestals Can Nicolau-Ca n’Ametller

Acord per aprovar l’adjudicació del contracte dels serveis esportius de l'Illa Esportiva

Acord per aprovar la concessió de  llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable, amb motiu de la Festa Major d’Hivern

Darrera actualització: 06.02.2020 | 10:20