Acta de la Junta de Govern Local del 17 de setembre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 10 de setembre.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració per efectuar una residència tècnica i artística a l'auditori d'Els Costals amb la companyia Miquel Barcelona.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Gent Gran de l'Espai de la Plaça per a la programació d'activitats durant l'any 2020.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat CADA i requerir el reintegrament de l'import que renuncien a justificar per a la programació d'activitats durant l'any 2020.

Acord per aprovar el preu públic del curs de conducció de carretó elevador per a l'any 2021.

Acord per aprovar el preu públic del curs de plataforma elevadora per a l'any 2021.

Acord per aprovar el preu públic del curs de pont grua per a l'any 2021.

Acord per aprovar l'autorització per realitzar dos tractaments fitosanitaris no agraris en la caseta de manteniment de la línia del tren d'alta velocitat.

Acord per aprovar novament expedient ordinari, plec de prescripcions tècniques i plec de prescripcions administratives particulars per a la contractació dels serveis d'assistència tècnica per a la realització de treballs arxivístics extraordinaris a l'Arxiu Municipal de Castellbisbal.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 1.10.2021 | 10:25