Acta de la Junta de Govern Local del 19 de febrer de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per ratificar el decret número 361/2021 que resol concórrer en la sol·licitud per a la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg Programa.cat.

Acord per aprovar l'acceptació de l'assignació econòmica atorgada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la convocatòria del Pla ApropAMB.

Acord per aprovar la finalització del contracte d'arrendament de l'habitatge situat al c. Onze de Setembre, 6 destinat a acollir una família refugiada per conflicte bèl·lic.

Acord per aprovar el contracte d'arrendament de les sales parroquials, teatret i pati de l'esbarjo de l'Església Parroquial de Sant Vicenç.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Puntaires de Castellbisbal

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l'atorgament de beques als millors treballs de receca de batxillerat.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves.

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts al transport dels i de les joves per a la seva educació postobligatòria.

Acord per aprovar la segona pròrroga de l'adhesió de l'Ajuntament al contracte derivat de l'acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Acord per aprovar la pròrrgoa del contracte de subministrament temporal i compartit d'un vehicle elèctric entre els serveis municipals i la ciutadania.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de neteja i desinfecció de les instal·lacions i equipaments municipals per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis d'assessorament jurídic a dones afectades per situacions de desigualtat de gènere.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis d'atenció psicològica a dones afectades per situacions de desigualtat de gènere.

Acord per aprovar la pròrroga del contracte del Lot 1 del servei de la gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics.

Acord per aprovar l'adjudicació del Lot 1 i Lot 2 del contracte del servei d'informació i dinamització juvenil.

 

 

Darrera actualització: 29.03.2021 | 14:18