Acta de la Junta de Govern Local del 19 de juliol de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació dels preus públics amb motiu de la inscripció al curs d’administratiu/va de logística per l’any 2019

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’Associació de voluntaris de Protecció Civil de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la classificació d’ofertes i consideració de la millor per al subministrament d’un camió per a la Brigada municipal

Acord d’aprovació de la concessió llicència urbanística per a la legalització de les construccions destinades a hípica al paratge de Can Puig

Acord d’aprovació de la concessió de llicència municipal per a la parcel·lació urbanística d'una finca

Acord d’aprovació de  la concessió de llicència urbanística

Acord d’aprovació de la concessió de llicència municipal per a un espectacle públic d’activitat recreativa musical

Assabentat de la interlocutòria núm. 88/2019 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs 110/2018

Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 02.08.2019 | 11:18