Acta de la Junta de Govern Local del 20 de maig de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 13 de maig de 2022.

Acord per aprovar la ratificació del Decret número 2022/1287 de 16.5.2022, que resol acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa específic de resiliència local 2.0.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Casa de Andalucía de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'import al que renuncien a justificar.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Biblioteca Municipal Josep Mateu i Miró.

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte, la devolució de la garantia definitiva i de la garantia complementària del contracte de concessió del servei públic d'atenció a la gent gran en el centre de dia El Serral de Castellbisbal i altres serveis.

Acord per aprovar la liquidació del restabliment de l'equilibri econòmic del contracte mitjançant la indemnització per danys i perjudicis indemnitzables percebuda en forma de bestreta durant el període de suspensió del contracte de concessió del servei públic d'atenció a la gent gran en el centre de dia El Serral de Castellbisbal i altres serveis a conseqüència de la COVID-19.

Acord per aprovar la indemnització corresponent a les factures dels serveis d'aigua i electricitat en aplicació del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió de domini públic per a l'ús privatiu del restaurant-bar i botiga del Centre Cívic Santeugini de Castellbisbal i mentre no sigui efectiu el canvi de titularitat dels serveis de subministraments.

Acord per aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions de la Campanya de Suport a l'Estudiant del curs 2022/23.

Donar compte de la sentència número 134/2022 de data 29.04.2022 que declara finalitzat el Procediment abreujat 278/2021-B.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 13.06.2022 | 17:10