Acta de la Junta de Govern Local del 22 d'agost de 2018

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació del conveni subvencional i de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’Escola Mare de Déu de Montserrat

Acord d’aprovació ordenant al Sr. ACZ per tal que en el termini d’un mes, enderroqui les bores de construcció d’un paviment per a una gossera al pati del NOM DEL CARRER I NÚMERO.

Acord d’aprovació ordenant a la Sra. JTG per tal que, en el termini d’un mes, enderroqui les obres de rehabilitació de l’habitatge de la parcel·la NOM DEL CARRER I NÚMERO.

Acord d’aprovació ordenant a la societat Nisema Restaurant 2004 SL per tal que, en el termini d’un mes, enderroqui les obres d’instal·lació de dos rètols publicitaris de dues façanes de la nau 1 del NOM DEL CARRER I NÚMERO. 

Acord d’aprovació concedint a la societat Proyectual Group SL llicència municipal per a un espectacle públic i activitat recreativa musical denominat VILA HABANA 2018, en l’espai del costat de l’edifici Casal de Benviure (finca de Can Coromines)

Ratificació dels acords del Decret núm. 1752 de 14.08.18 pel que es concedeix llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable i s’autoritza la instal·lació de la fira.

Darrera actualització: 04.09.2018 | 10:12