Acta de la Junta de Govern Local del 22 de novembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a l’actuació Confecció del perfil de salut del municipi

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs 2017-2018

Acord per aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de l’Escola de Música Miquel Blanch el curs 2017

Acord per aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Rubí pel desenvolupament del Programa 30 Plus

Acord per aprovar la modificació dels contractes de manteniment dels camins municipals de Castellbisbal

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per la legalització de dos contenidors i un porxo

Acord per aprovar la llicència urbanística per la legalització d’estable de cavalls i hivernacles i l’enderroc d’altres edificacions

Acord per aprovar la integració de l’informe aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua, referit al sector de les aigües residuals, a la llicència municipal ambiental  per a la instal·lació i funcionament d’una estació de servei, a la carretera C243c de Martorell a Terrassa, pk 5.9

Acord per aprovar la concessió de la llicència municipal ambiental per l’activitat d’aplicació de pintures sobre suport de niló, cuita i assecat

Assabentat de la sentència núm. 227/2019, de 4 de novembre de 2019, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el recurs 478/2018-2C

Comunicat de l’Institut Català de les Dones

Darrera actualització: 29.11.2019 | 17:11