Acta de la Junta de Govern Local del 24 de gener de 2018

ORDRE DEL DIA:

 • Acceptació de la subvenció atorgada per a la gestió del servei de transport adaptat de l’any 2017
 • Acceptació de l’assignació econòmica atorgada en la 2a convocatòria del Pla metropolità de suport a polítiques socials municipals
 • Aprovació de la justificació econòmica de Club Mindundis Team
 • Aprovació de la justificació econòmica de Club Boxa Castellbisbal
 • Aprovació de la justificació econòmica d'Institut Castellbisbal
 • Aprovació de la justificació econòmica d'AEE Institut Castellbisbal
 • Aprovació de la justificació econòmica d'Escola Mare de Déu de Montserrat
 • Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’atorgament de subvencions del concurs de la Rua del Carnestoltes
 • Aprovació de la primera justificació realitzada per AIHL per a la prestació social per al pagament del lloguer
 • Aprovació de la primera justificació realitzada per EJB per a la prestació social per al pagament del lloguer
 • Sol·licitud d’alta al servei VÀLId i VÀLId
 • Liquidació definitiva del contracte per la gestió del Casal d’Estiu 2016
 • Liquidació del contracte pel servei de sonorització i il·luminació de l’auditori (2015)
 • Pròrroga de l’adhesió municipal a l’acord marc per a l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial contractada pel Consorci Català de Desenvolupament Local
 • Adjudicació del contracte de serveis de sonorització, il·luminació, assistència i consergeria d'Els Costals
 • Ordre d’enderroc
 • Aprovació de la concessió  de llicència municipal d’obres
 • Aprovació prèvia del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per legalitzar unes instal·lacions
 • Aprovació de la certificació tercera i última del contracte conjunt del servei de redacció del projecte tècnic i la direcció facultativa i l’execució de les obres de cobriment parcial d’una pista poliesportiva de l’Institut-Escola Les Vinyes
 • Aprovació de la convocatòria per a la concessió de prestacions socials per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves
Darrera actualització: 06.02.2018 | 18:42