Acta de la Junta de Govern Local del 27 de setembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’acceptació de l’ajut distribuït per l’AMTU en concepte del Pla de millores del servei de transport públic urbà

Acord per aprovar la cessió d’ús del vehicle Mitsubishi L-200 pick up, matrícula B-5168-US, a l’Agrupació de Defensa Forestal

Acord per aprovar l’acceptació de la donació gratuïta i sense contraprestacions a l’Ajuntament d’un vehicle tipus turisme

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’Agrupació Dones Actives (CADA)

Acord per aprovar la consideració de la millor oferta per a la contractació del subministrament del manteniment de la llicència d’ús, suport d’actualitzacions, assistència tècnica i altres serveis professionals addicionals per la solució informàtica -Suite Firmadoc- de l’Ajuntament

Acord per aprovar una modificació no substancial de llicència municipal ambiental

Acord per aprovar l’expedient ordinari per a la contractació dels serveis de manteniment general de l'Illa Esportiva

Acord per aprovar l’expedient ordinari per a la contractació del servei de consultoria i dinamització del comerç local

Assabentat de la sentència núm. 760 de 29 de juliol de 2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Precs i preguntes

Darrera actualització: 08.10.2019 | 12:56