Convocatòria per cobrir dues places de caporal de la Policia Local mitjançant concurs oposició per promoció interna

Dimecres, 15 de març de 2023 a les 00:00

Termini de presentació de sol·licituds

Del 15 de març fins al 24 d'abril de 2023

Bases de la convocatòria

Relació de persones admeses i excloses

Resultats del procés selectiu

Tràmit

Per participar en el procés accediu al tràmit Sol·licitud de participació en processos selectius
Annex I: Acreditació de mèrits

Nota informativa

S’ha detectat que en el punt 4.1 de les bases que fa referència a la documentació a adjuntar amb la instància posa: “Còpia de la documentació acreditativa de la titulació requerida a la base 3.c)”; la titulació requerida necessària a presentar és la que s’estableix a la base 3.e), no és necessari presentar en el moment de la instància el requisit establert en la base 3.c.

 

Darrera actualització: 31.10.2023 | 13:38