Convocatòria del ple ordinari del 29 d'abril de 2024

Dimecres, 24 d’abril de 2024

 

 • Data: dilluns, 29 d'abril de 2024
 • Hora: 19.00 hores
 • Lloc: sala de plens de l'Ajuntament (av. de Pau Casals, 9)


ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de març de 2024 i de l'acta de la sessió extraordinària del dia 15 d'abril de 2024.
 2. Acord per aprovar la modificació pressupostària número 4. Crèdits extraordinaris, suplements i transferències de crèdit.
 3. Acord per aprovar la rectificació de l'inventari general de béns a data 31.12.2023.
 4. Acord per aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva per al pagament del lloguer d'habitatges del jovent de Castellbisbal.
 5. Acord per aprovar la pròrroga del I Pla Local de Salut pel període d'un any.
 6. Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa per Castellbisbal, per la implementació de mesures i accions contra el canvi climàtic i en especial per l'energia sostenible i les comunitats energètiques.
 7. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets.
 8. Precs, preguntes i mocions d’urgència.
Darrera actualització: 24.04.2024 | 13:54