Convocatòria del ple ordinari del 30 d'octubre de 2023

Dijous, 26 d'octubre de 2023 a les 00:00

 

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2023.
 2. Acord per aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024.
 3. Acord per aprovar la modificació pressupostària número 7. Suplements de crèdit i baixes per anul·lació.
 4. Acord per aprovar l’aplicació d’un increment addicional màxim del 0,5 % de les retribucions fixes del personal funcionari, del personal laboral i del personal eventual de l’Ajuntament de Castellbisbal.
 5. Acord per aprovar encarregar el subministrament elèctric als locals i instal·lacions a la societat mercantil Tersa.
 6. Acord per aprovar la despesa màxima corresponent al subministrament elèctric del mes d’octubre derivat de l’acord marc.
 7. Acord per aprovar la designació de representants municipals al Consell territorial de Barcelona del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 8. Acord per aprovar inicialment la modificació puntual del reglament de règim d’ús dels horts urbans de titularitat municipal de Castellbisbal.
 9. Moció presentada pels grups municipals ERC-AM Castellbisbal, SOM-HI Castellbisbal-CP i SOM VEU, amb adhesió de Junts per Catalunya Castellbisbal, sobre la guerra entre Israel i Hamàs i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina.
 10. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets.
 11. Precs, preguntes i mocions d’urgència.
Darrera actualització: 26.10.2023 | 08:41