El Ple de l'Ajuntament aprova el cartipàs municipal del mandat 2023-2027

Dimecres, 5 de juliol de 2023 a les 00:00

El consistori compta amb dues noves regidories, una d’Urbanisme i Cohesió Territorial i un altre d’Innovació, Transformació Digital i Gestió del Coneixement.

El Ple de l’Ajuntament de Castellbisbal ha aprovat el cartipàs municipal del mandat 2023-2027 amb l’assignació, entre d’altres, de les tinences d’alcaldia i de les diferents regidories que composen el nou equip de govern. Durant la sessió plenària extraordinària, celebrada aquest dilluns, també es van presentar l’agrupació de decrets i resolucions que articulen les mesures organitzatives que, a cada inici de mandat, determinen les característiques pròpies de l’organització i funcionament de la corporació municipal.

El primer punt que es va debatre i que es va aprovar per unanimitat va ser la constitució dels grups polítics municipals i l’assignació econòmica dels mateixos, que no s’ha modificat respecte a mandats anteriors i queda establerta en 1.500 euros anuals fixes per cada grup i un component variable de 900 euros anuals per cada regidor o regidora amb representació.

Seguidament, es va establir, també amb l’aprovació de tots els grups, que la Junta de Govern Local es reunirà setmanalment, els dimarts no festius, i es van constituir les comissions informatives i la resta d’òrgans de govern de l’Ajuntament.

Pel que fa a les sessions ordinàries del Ple municipal, es mantindran l’últim dilluns de cada mes, a les 19.00 hores, llevat dels mesos d’agost i desembre, que no hi haurà sessió plenària. Alhora, es va aprovar la designació dels representants del consistori als diferents òrgans col·legiats dels quals forma part l’Ajuntament, com ara Localret, l’Agrupació de Municipis del Transport Urbà (AMTU) o el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquest punt va comptar amb el vot a favor de SOM-HI, SOM VEU, ERC i VOX i l’abstenció d’Alternativa i JxCAT.

A continuació, es va presentar el règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes. El salari de l’alcaldessa es manté en 55.186,32 euros i els dels regidors i regidores amb dedicació exclusiva en 47.611,76 euros. Tampoc varia la indemnització que reben els regidors i regidores per assistir als plens municipals (590 euros) i a les sessions de la Junta de Govern Local (250 euros). Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups a excepció d’Alternativa i JxCAT, que es van abstenir.

Finalment, es va donar compte de l’assignació de les tinences d’alcaldia i de les diferents regidories que composen el nou equip de govern. Com a novetat, el consistori compta amb dues noves regidories: una d’Urbanisme i Cohesió Territorial i un altre d’Innovació, Transformació Digital i Gestió del Coneixement. 

Cartipàs municipal

Ma Dolors Conde 
Alcadessa (dedicació exclusiva) / SOM-HI
Gestió i direcció de les àrees de Comunicació, Transparència i Participació Ciutadana i Esports.

Ma Isabel Méndez
1a tinent d'alcaldia (dedicació exclusiva) / ERC
Gestió i direcció de les àrees de Cultura, Patrimoni històric, Arxiu Municipal, Gent Gran i Polítiques d'equitat.

Jordi Piera
2n tinent d'alcalde (dedicació exclusiva) / SOM VEU
Gestió i direcció de les àrees d'Urbanisme i Cohesió Territorial, Serveis Centrals i Serveis Generals, Innovació, Transformació digital i Gestió del coneixement.

Anna Sardà
3a tinent d'alcaldia (dedicació exclusiva) / SOM-HI
Gestió i direcció de les àrees de Medi Ambient, Sostenibilitat i Activitats, Ocupació, Sanitat, Salut Pública i Consum i Serveis Socials.

Luis Luque
4t tinent d'alcaldia / SOM-HI
Gestió i direcció de les àrees de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans.

Susana Toledo
5a tinent d'alcaldia / SOM VEU
Gestió i direcció de Serveis econòmics.

Irene Aguilar
SOM-HI
Gestió i direcció de les àrees de Cooperació i Desenvolupament, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme.

Silvia Fernández
(dedicació parcial del 95 %) / SOM VEU
Gestió i direcció de les àrees d'Educació i Infància i Joventut.

Com a últim punt de l’ordre del dia el regidor Àngel Moreno, de SOM-HI, va presentar la seva renuncia per motius d’incompatibilitat amb el càrrec.

Darrera actualització: 05.07.2023 | 15:04