Consell Urbà

Constitució oficial del Consell Urbà al novembre de 2018

Òrgan de participació ciutadana on veïns i partits polítics podran debatre al voltant de les necessitats territorials del poble i com resoldre-les.

Díptic informatiu
Reglament del Consell Urbà
Més informació aalcaldia@castellbisbal.cat i a consellurba@castellbisbal.cat 
 

Funcions

 • Compartir i fer evidents les necessitats dels veïns tant si són generals per a tot el municipi o específiques de cada sector residencial.
 • Pot proposar estratègies per resoldre totes aquestes mancances o, senzillament, per millorar la qualitat de vida de les persones.
 • Pot tenir una funció preventiva i que s’hi puguin abordar algunes problemàtiques abans que aquestes es produeixin.

Qui pot participar-hi?

 • Membres de les associacions de veïns
 • Persones a títol individual

Membres

Per tal que el Consell Urbà sigui realment representatiu de tot el territori, hi participen:

 • Representants tant del nucli urbà com de totes les urbanitzacions i zones residencials del poble. 
 1. Cada urbanització podrà delegar la representació en un màxim de quatre persones
 2. El  centre urbà que s’ha dividit en quatre zones , cada una de les quals comptarà amb dos representants.
   
 • Alcalde i de regidors de l’equip de govern i de l’oposició (per garantir la presència dels diferents grups polítics municipals amb presència al consistori).

Setembre 2018. Nomenament dels membres del Consell Urbà

Per acord del Ple Municipal del 22 de juliol de 2019, es van modificar els representants dels grups polítics municipals al Consell així com el vicepresident essent, actualment, els que es relacionen a continuació

Vicepresident: Joaquim Sardà Alsina

Vocals

​Actes

Properament, es publicaran les actes de les reunions del Consell Urbà. Tanmateix, com que actualment només s'ha celebrat una reunió, no hi ha cap acta que hagi estat aprovada i que pugui ser publicada. 

Darrera actualització: 13.12.2021 | 13:43