Mesa de contractació municipal

Tindrà les competències relatives en matèria de contractació reservades al Ple.

Membres

President:

 • L'alcalde de Castellbisbal (titular) i, com a substitut, el regidor de l'àrea que proposi la contractació

Vocals:

 • El tercer tinent d'alcalde (titular) i, com a substitut, la segona tinent d'alcalde
 • La secretària de l'Ajuntament (titular) i, com a substitut, la persona que legalment la substitueixi
 • La interventora de l'Ajuntament (titular) i, com a substitut, la persona que legalment la substitueixi
 • El coordinador de Serveis Territorials i, com a substitut, el TAG del departament que sol·liciti el contracte
 • El tècnic municipal especialista en la matèria objecte de la contractació i, com a substitut, la persona que el substitueixi en les seves funcions

Secretari:
Un administratiu del departament que tramiti l'expedient

Assistents convidats (sense vot)

 • Un membre del Grup Municipal Socialista-Candidatura de Progrés
 • Un membre del Grup Municipal ERC-AM Castellbisbal
 • Un membre del Grup Municipal Ciudadanos de Castellbisbal
 • Un membre del Grup Municipal CUP Castellbisbal
 • Un membre de l Grup Municipal Junts per Catalunya Castellbisbal

Decret de constitució de les comissions informatives i de seguiment i de la mesa de contractació

Darrera actualització: 25.07.2019 | 08:49