Comissió de Seguiment de Serveis a les Persones

Comissió de seguiment

Funcions

Deliberatives, sense postestat resolutiva. Això no obstant, per vot ponderat, es podran proposar conclusions a altres òrgans.

Periodicitat de les reunions

Aquesta comissió serà convocada per l'alcalde-president, com a mínim, una cada tres mesos, depenent del seu desenvolupament i de la necessitat concreta. 

Membres

President:

  • L'alcalde, Joan Playà Guirado, o la persona en qui delegui

Vocals:

  • Melania Solís Cintas (titular) i Susana Solé i Sabaté (suplent), en representació del Grup Municipal Alternativa per Castellbisbal
  • Ana Belén Gallego Rubio (titular) i Irene Aguilar Artacho i Maria Dolors Conde Domínguez (suplents), en representació del Grup Municipal Socialista-Candidatura de Progrés
  • Isabel Méndez i Fernández (titular) i Pere Palahí Guzmán (suplent), en representació del Grup Municipal ERC-AM Castellbisbal
  • José Antonio Doutón González (titular) i Ester Simón Simón (suplent), en representació del Grup Municipal Ciudadanos de Castellbisbal
  • Miguel Ángel Montero Madrid, en representació del Grup Municipal CUP Castellbisbal
  • Gemma Margarit Alsina, en representació del Grup Municipal Junts per Catalunya Castellbisbal

Secretària:

La secretària de la corporació, María José Fernández Ruiz i, com a suplent, el tècnic d'administració general de l'àrea a què correspongui el projecte.

Darrera actualització: 08.04.2022 | 16:21