Comissió de Seguiment de Serveis a les Persones

Comissió de seguiment

Funcions

Deliberatives, sense postestat resolutiva. Això no obstant, per vot ponderat, es podran proposar conclusions a altres òrgans.

Periodicitat de les reunions

Aquesta comissió serà convocada per l'alcalde-president, com a mínim, una cada tres mesos, depenent del seu desenvolupament i de la necessitat concreta. 

Membres

President:

Vocals:

Secretària:

La secretària de la corporació, María José Fernández Ruiz i, com a suplent, el tècnic d'administració general de l'àrea a què correspongui el projecte.

Darrera actualització: 24.07.2019 | 11:23