Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal és un organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en qualsevol aspecte amb l'ensenyament de nivell no universitari de l'àmbit municipal.

La seva funció és la de ser un organisme de participació i consulta dels sectors implicats amb l’educació dins l’àmbit municipal de Castellbisbal.

Membres

Presidenta: Ma Dolors Conde com a titular i Silvia Fernández com a suplent

Vocals 
Sector Ajuntament

  • Representant de SOM-HI, Anna Sardà (titular) i Irene Aguilar (suplent)
  • Representant d'ERC, Ma Isabel Méndez 
  • Representant de SOM VEU, Silvia Fernández (titular) i Susana Toledo (suplent)
  • Representant d'Alternativa, Melani Solís (titular) i Silvia Paris (suplent)
  • Representant de JuntsxCAT, Gemma Margarit Alsina (titular) i Pere Pasteller Pasteller (suplent)
  • Representant de VOX, Jaume Subirana

 

Darrera actualització: 05.07.2023 | 12:01