Consell Escolar Municipal (CEM)

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en qualsevol aspecte amb l'ensenyament de nivell no universitari de l'àmbit municipal.

Funcions
L’objectiu del Consell Escolar Municipal és el de ser un organisme de participació i consulta dels sectors implicats amb l’educació dins l’àmbit municipal de Castellbisbal.

Periodicitat de les reunions
Tres, per cada curs escolar (variable en funció de les necessitats)

Membres
President: Joan Playà Guirado com a titular i Susanna Solé Sabaté com a substituta
Sotspresidenta: Melania Solís Cintas
Secretària: Teresa Xambó

Vocals 
Sector Ajuntament

Sector directors de centres públics i titulars de centres privats

 • Vicky Lara Rozas, Escola Mare de Déu de Montserrat
 • Zacarías Robledo Rodríguez, Escola Els Arenys
 • Júlia Martínez Arribas, Escola Benviure
 • Jordi Castellví Segura, Institut Castellbisbal
 • Quim Preixens, Institut Escola Les Vinyes
 • Montserrat Pastallé Benaiges, Escola Bressol Municipal La Caseta
 • Joan Pi Rabella, Llar d’Infants Nostre Jardí
 • Erola Ramis Rovira, Escola Municipal de Música Miquel Blanch
 • Maria Dolors García Segura, Llar d’Infants Blau Cel
 • Alexandra Massana Sánchez, Escola bressol Els Peuets

Sector mestres i professors

 • Flor Illescas Rabadán, Escola Mare de Déu de Montserrat
 • Escola Els Arenys
 • Joana Llorens Sallarès, Institut Castellbisbal
 • Inés Algar Fernández, Institut Escola Les Vinyes
 • Núria Conchillo Parrón, Llar d’Infants Nostre Jardí
 • Eva Nogales Gracia, Escola Bressol Municipal La Caseta

Sector alumnes:

 • Jordi Falguera García, Institut Castellbisbal
 • Daniel Orellana Pérez, Institut-escola les Vinyes
 • Elena Aguilera Subirana, Institut Castellbisbal
 • Lluna González Cabrera, Institut-escola Les Vinyes
 • Bernat Puig Mañé, Institut-escola Les Vinyes

Sector pares d’alumnes:

 • Rosa Maria Carbonell Crespo, AMPA Escola Els Arenys
 • Joan Manuel Miñarro Choclan, AMPA Escola Benviure
 • Eva López Martínez, AMPA Institut Escola Les Vinyes - Sector infantil i primària
 • Joan Comellas Playà, AMPA Institut Escola Les Vinyes - Sector secundària
 • Elena Subirana Cànovas, AMPA Institut Castellbisbal
 • Ángeles Morcillo Rodríguez, AMPA EBM La Caseta
 • Jordi Martínez Cánovas, AMPA EMM Miquel Blanch
 • Maite Villegas Navarro, AMPA Escola Montserrat

Sector Personal d’Administració i Serveis:

 • Actualment, no hi ha representants
Darrera actualització: 22.05.2019 | 11:57