Consell Municipal de Salut

Constitució oficial del Consell Municipal de Salut al juny de 2018 

Òrgan que té com a objectiu oferir un espai de debat permanent al voltant dels serveis sanitaris que es presten al municipi, així com de les millores que s’hi podrien aplicar.

Membres

  • l'alcalde i regidor de Salut
  • membres dels grups polítics amb representació al consistori
  • representants dels serveis sanitaris que es presten al poble
  • representants de les famàcies
  • representants de les entitats i plataformes locals que treballen en l’àmbit sanitari
  • Dues places addicionals per a aquelles persones l’assistència de les quals pugui ser rellevant pels seus coneixements o dedicació

Funcions

Formular propostes per millorar els serveis sanitaris que seran elevades  al govern municipal per tal que les valori i les tramiti.

Nomenament dels membres

Consulteu el nomenament dels vocals que formen part del Consell Municipal de Salut fent clic aquí

Per acord del Ple Municipal del 22 de juliol de 2019, es van modificar els representants dels grups polítics municipals al Consell així com la vicepresidenta essent, actualment, els que es relacionen a continuació

Vicepresidenta: Gemma Margarit Alsina

Vocals

Actes

*L'acta de la primera sessió del Consell Municipal de Salut encara no està publicada perquè no ha estat aprovada de manera definitiva.

Darrera actualització: 21.10.2021 | 11:05