Àrea de Protecció Civil

Aquesta àrea assumeix les competències en les matèries següents:

  • Exercici de les competències establertes a la normativa general de protecció civil.
  • Cooperació amb altres serveis públics en els casos d’incendis; inundacions i qualsevol altres sinistres o calamitats públiques.
  • Col·laboració amb els serveis de Protecció Civil d’altres organismes, gestió de la Junta Local de Seguretat i seguiment dels Plans de Protecció Civil.
  • Plans d’emergència.
  • Plans d’autoprotecció contra incendis en zones residencials.
  • Voluntariat Protecció civil.
  • Relacions amb l’ADF.

Responsable polític mandat 2023-2027

Darrera actualització: 25.02.2024 | 18:07