Àrea de Salut Pública

Aquesta àrea assumeix les competències en les matèries següents:

 • Protecció de la salubritat pública.
 • Control i vigilància sanitària de la distribució i subministrament d'aliments, begudes i altres productes de consum humà.
 • Control i vigilància sanitària de les piscines d’ús públic.
 • Control sanitari de l'abastiment d'aigües potables i fonts naturals.
 • Prevenció i control de la legionel·losi.
 • Control i vigilància dels espais de concurrència pública i indrets habitat.
 • Control sanitari d’establiments que realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
 • Promoció en higiene i seguretat alimentària.
 • Promoció de la salut.
 • Control de plagues i animals peridomèstics (desinfecció, desinsectació i desratització).
 • Control sanitari de cementiris i serveis funeraris.

Responsable política mandat 2023-2027

 

Darrera actualització: 25.02.2024 | 17:41