Acta de la Junta de Govern Local del 12 de maig de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de maig de 2023.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al finançament de les escoles bressol i llars d'infants municipals per cobrir part del cost del servei d'escolarització cicle d'educació infantil I2.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Associació de Propietaris de Can Campanyà Residencial en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Associació de Propietaris de la urbanització Costablanca en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat AMPA de l'Escola Els Arenys per dur a terme activitats de caràcter educatiu.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Escola Els Arenys en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Institut Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat AMPA de l'Institut Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat AFA Escola Mare de Déu de Montserrat en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Associació Gent Solidària de Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar la concessió d'una prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal.

Acord per aprovar la pròrroga per un any del termini d'acabament de les obres d'ampliació amb remunta d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Pi i Margall, núm. 32B.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc dels murs de contenció i restauració de la realitat física per les obres de reparació estructural de murs de contenció a la parcel·la del Passeig del Bosc, núm. 1-5 per no disposar del títol habilitant oportú.

Acord per aprovar l'ordre de restauració de la realitat física alterada per les obres d'enderroc i aixecament d'una tanca divisòria a la parcel·la del carrer Ferro núm. 14 per no disposar de títol habilitant oportú.

Acord per aprovar l'ordre d'anul·lació de la porta d'accés a la zona verda posterior de la parcel·la del carrer Anoia, núm. 10.

Acord per aprovar la liquidació i devolució de la garantia definitiva dipositada en la contractació de serveis de disseny i desenvolupament del projecte d'intervenció amb joves en medi obert.

Acord per aprovar la liquidació i devolució de les garanties dipositades en la contractació de les obres de reforma dels vestidors de la zona d'aigües de la piscina coberta municipal.

Acord per aprovar incorporar la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a una activitat de magatzem de dipòsit i distribució amb oficines obertes al públic dedicades a l'activitat de transport al carrer Metal·lúrgia núm. 21.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal ambiental per una activitat d'elaboració i distribució d'additius i coadjuvants tecnològics, elaboració i distribució de detergents, distribució de desinfectants i comercialització d'equips industrials del sector alimentari a l'av. Can Campanyà, núm. 13.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte dels lots 1, 2 i 3 del servei de neteja, desinfecció i subministrament de paper higiènic als edificis municipals, escoles i complex Illa Esportiva de Castellbisbal.

Acord per aprovar declarar exclosa de la licitació a una empresa i adjudicar el contracte d'obres de remodelació del pati de l'Escola Bressol Municipal "La Caseta".

Acord per aprovar la convocatòria mitjançant procediment de concurrència competitiva, per a l'atorgament de subvencions de la Campanya de Suport a l'Estudiant del curs escolar 2023/2024.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 18.05.2023 | 09:09