Acta de la Junta de Govern Local del 2 de març de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Despatx de correspondència

Concurrència en la convocatòria del 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Conveni de col·laboració amb l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

Conveni subvencional amb el Club Esportiu Mindundis Team

Aprovació de preus públics

Aprovació d'ingressos

Aprovació de justificacions de subvencions presentades per diverses entitats i escoles del municipi

Aprovació de llicència d'obres

Aprovació de liquidació de taxes per llicència d'obres

Ordre d'enderroc d'una edificació

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació i millora paviment asfàltic de diversos carrers de Castellbisbal

Procés de reclamació responsabilitat contractual per deficiències en l'execució del mur del passeig del Bosc de Costablanca

Aprovació de l'expedient per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors dels edificis públics el manteniment els quals correspon a l’Ajuntament de Castellbisbal

 

 

 

 

Darrera actualització: 30.01.2017 | 16:37