Acta de la Junta de Govern Local del 18 de maig de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Acceptació de subvenció per sufragar les despeses derivades del funcionament del Jutjat de Pau de Castellbisbal

Acceptació de subvenció per al finançament del SAD Social

Acceptació dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona

Aprovació del conveni subvencional amb el Club Boxeo Castellbisbal

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’empresa Mercats d’Abans i l’Ajuntament de Castellbisbal.

Aprovació de la justificació de les subvencions concedides al 2013 per a projectes de cooperació a les entitats:

Assabentat de l’informe emès per la Intervenció municipal en relació a la previsió d’execució del Pressupost i de la Tresoreria municipal al 31 de març de 2016

Aprovació la liquidació definitiva d'un contracte d'obres i devolució de la garantia dipositada

Incoació d'expedient urgent per a la contractació dels serveis educatius infantils de primer cicle i complementaris en l’Escola Bressol municipal “La Caseta”

Pròrroga de l’acord marc per per a la posterior adjudicació dels contractes derivats relatius a serveis relacionats amb electricitat en actes i esdeveniments festius i culturals

 

Darrera actualització: 10.10.2016 | 10:49