Acta de la Junta de Govern Local del 13 de juliol de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Aprovació dels convenis subvencionals i de col·laboració amb les entitats: 

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció de 2015 a l'entitat ADF

Ordre d’enderroc d’obres sense llicència

Aprovació de l’oferta econòmicament més avantatjosa per optar a la contractació de les obres de rehabilitació de la Masia de Can Pedrerol de Dalt.

Aprovació de la primera pròrroga i última del contracte de serveis de fotografia dels diferents actes i esdeveniment del municipi

Acceptació de l’aportació econòmica destinada a millores al CAAD

Concessió de llicència municipal d’obres

Liquidació de drets municipals per la concessió de la llicència d’obres

Desestiment de la licitació convocada pel subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra de dos vehicles per a la Policia Local

Classificació de les ofertes presentades per a la contractació dels serveis educatius de l’Escola Bressol La Caseta

Aprovació de la primera pròrroga i última del contracte d’assegurança de danys materials al patrimoni

Aprovació de la segona pròrroga i última del contracte d’assegurança de vehicles de l’Ajuntament i d’accidents dels regidors i personal laboral i funcionari

Aprovació de la certificació primera i última de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic de carrers del nucli urbà i polígons residencials

Assabentat informe sobre la previsió d’execució del Pressupost i de la Tresoreria municipal a 30 de juny de 2016

 

 

 

 

Darrera actualització: 10.10.2016 | 10:47