Acta de la Junta de Govern Local del 16 de novembre de 2016


ORDRE DEL DIA


Acceptació del recurs cofinançat Pla director del verd urbà, concedit per la Diputació de Barcelona - Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019

Acceptació del recurs cofinançat Pla inicial de manteniment d’equipaments municipals concedit per la Diputació de Barcelona - Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019

Aprovació del conveni subvencional i de col·laboració amb l’entitat AMPA Institut Castellbisbal

Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Institut Joan Oró de Martorell

Establiment d’un nou termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria d’una beca de recerca per a un projecte d’investigació sobre la vila i terme municipal de Castellbisbal

Acceptació de la cessió permanent, gratuïta i sense contraprestació a l’Arxiu Municipal d’uns retrats

Aprovació de les condicions de la venda d’entrades i d’accés a la Festa de Cap d’Any

Aprovació del projecte i l’expedient de contractació de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic dels carrers del nucli urbà i de les urbanitzacions de Castellbisbal

Rectificació d’error material en l’acord núm. 2.3. de la Junta de Govern del dia 02.11.2016

Ordre d’enderroc de l’estructura d’un tendal per no tenir el títol habilitant

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’entitat Associació de Puntaires de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’entitat Colla Sardanista Marinada

Contractació dels serveis formatius no reglats d’atenció comunitària - Tallers de l’Espai de la Plaça any 2017

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Castellbisbal.

Assabentat de la interlocutòria núm. 269/2016 de 7 de novembre de 2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona per la que es declara la inadmissió d’un recurs.

Assabentat de l’informe d’Intervenció del 3r trimestre de l’estat execució Pressupost 2016


Darrera actualització: 13.12.2016 | 11:58