Acta de la Junta de Govern Local de l'1 d'abril de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" pel projecte d'actuació "Projecte executiu reforma planta -1 Escola Municipal de Música Miquel Blanch".

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a les obres de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a l'av. Lluís Millet, 17.

Acord per aprovar l'última pròrroga del contracte de serveis postals.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del servei de gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics.

Acord per aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres per a la implantació d'un carril bici entre els nuclis de Castellbisbal i el Canyet.

Darrera actualització: 8.04.2021 | 09:56