Acta de la Junta de Govern Local de l'11 d'octubre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar les justificacions realitzades per les prestacions  socials de caràcter econòmic d’urgència social, per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves

Acord per aprovar ordre d'enderroc (I)

Acord per aprovar ordre d'enderroc (II)

Acord per aprovar la sol·licitud de pròrroga del suport puntual per a l’actuació de delegat de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció per al projecte Pacificación del centro urbano 

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’AMPA Escola Municipal de Música Miquel Blanch

Acord per aprovar la concessió i denegació a diferents persones d’una prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència per afrontar el pagament del lloguer d’habitatge

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracteper les obres de reparació del sistema de climatització de la primera i segona de l’edifici de l’Ajuntament

Acord per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya

Acord per aprovar considerar la millor oferta per la contractació i subministrament d’un vehicle adaptat

Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.10.2019 | 11:57