Acta de la Junta de Govern Local del 10 de desembre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 3 de desembre de 2021

Acord per aprovar el pagament, per a una beca de recerca, corresponent al 50 % de l'ajut atorgat a Eva Comas Arnal d'acord amb les bases i convocatòria

Acord per aprovar la dissolució de la Junta de Compensació del Polígon Industrial Sant Vicenç sol·licitada pel seu president en data 17.11.21, en compliment de l'acord de l'Assemblea General celebrada el dia 7.10.21

Acord per aprovar la rectificació de l'error aritmètic detectat en el punt primer dels acords aprovats per la Junta de Govern Local de data 26.11.2021 i modificar la concessió de subvencions als projectes presentats en al convocatòria

Acord per aprovar la justificació de l'entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en concepte de subvenció econòmica pels projectes de cooperació local descentralitzada al desenvolupament als països del tercer món de l'any 2019

Acord per aprovar la justificació de les subvencions concedides al comerç, restauració i autònoms/ònomes amb el centre de treball obert durant l'any 2020

Acord per aprovar els ajuts econòmics a les activitats de restauració, forns/cafeteries (amb epígraf de cafeteria), centre d'estètica i bellesa, titulars d'un parc infantil privat i els gimnasos amb establiment a Castellbisbal

Acord per l'adjudicació del contracte de subministració i instal·lació d'un nou paviment a la pista exterior coberta del complex esportiu municipal Illa Esportiva

Acord per aprovar l'adjudicació de la contractació dels serveis d'assistència en remot per l'acompanyament de la ciutadania en l'administració electrònica

Acord per aprovar l'adjudicació de l'assistència tècnica per la realització de tractaments arxivístics extraordinaris a l'Arxiu municipal de Castellbisbal

Acord per rebutjar les ofertes, classificar les ofertes restants i considerar les millores ofertes relació qualitat-preu en relació amb la contractació dels serveis de disseny gràfic del material comunicatiu de l'Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar una pròrroga del termini de presentació de justificacions i aprovar les justificacions presentades pels centres escolars dins de la Campanya de Suport a l'Estudiant del curs escolar 206-2017

Precs i preguntes

Darrera actualització: 20.12.2021 | 14:02