Acta de la Junta de Govern Local del 10 de març de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 3 de març de 2023.

Acord per aprovar el compte de gestió recaptatòria presentat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l'exercici 2022.

Acord per aprovar el compte de gestió recaptatòria de multes de circulació per sancions presentat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l'exercici.

Acord per aprovar els preus públics del curs de Logística 4.0 per a l'any 2023.

Acord per aprovar els preus públics del curs Sage Contaplus per a l'any 2023.

Acord per aprovar l'acceptació de les cessions i donacions de documents a l'Arxiu Municipal.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc del volum auxiliar adossat a l'habitatge principal del carrer Montgrí, núm 6. per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres de reforma dutes a terme al carrer Ordal, núm. 8 per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar efectuar l'aprovació prèvia del projecte d'actuació específica per a la construcció de dos box de rentat, túnel de rentat i tancament de la parcel·la a l'alçada del km. 5 de la carretera C-243c (paratge Can Nicolau).

Acord per aprovar la dissolució de l'Entitat Urbanística de Conservació del sector de Can Cases del Riu.

Acord per aprovar la liquidació definitiva i la devolució de la garantia del contracte del servei de lleiure i oci "Deskorda't" i "Connecta't" per adolescents i joves de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte dels serveis de creació i producció del Festival de les Arts NYS de Castellbisbal.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de servei del transport adaptat per a persones amb discapacitat a centres especials de treball i altres.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contacte de concessió del servei públic municipal de Casals d'Estiu de Castellbisbal.

Acord per aprovar la segona pròrroga de l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord marc del Consorci Català de Desenvolupament Local del servei d'assessorament i mediaicó d'assegurancs amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Acord per aprovar incorporar la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a una activitat de preparació de pigments per a la indústria del plàstic al carrer dels Artesans, núm. 2-4.

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per a l'any 2023 de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de les obres de reforma dels vestidors de l'escola d'educació infantil i primària Els Arenys de Castellbisbal.

Acord per establir l'ordre de les empreses licitadores i considerar la millor oferta qualitat-preu del contracte del servei de manteniment preventiu, normatiu i part de correctiu, de les instal·lacions dels edificis municipals de Castellbisbal, del LOT 1 i del LOT 2.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 23.03.2023 | 09:56