Acta de la Junta de Govern Local del 10 de setembre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 3 de setembre.

Acord per aprovar l'acceptació de les subvencions que ha ingressat l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de la Generalitat els dies 1.2.2021 i 1.3.2021.

Acord per aprovar la subvenció atorgada a l'Ajuntament per al recurs consistent en el fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar social" en el marc de la convocatòria 2020 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i gestionat pel Servei d'Acció Social.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció corresponent a l'ampliació del fons de prestació "Dinamització física i l'esport local" gestionat per l'Oficina d'Activitats Esportivves en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2020 del pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023".

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament per al recurs consistent en el fons de prestació "Abordatge integral de les violències masclistes" en el marc de la convocatòria 2020 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, gestionat per la Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament per al recurs consistent en el fons de prestació "Finançament extraordinari per lluitar contra l'exclusió social d'infants i adolescents en el marc de la convocatòria 2020 del Pla de concertació xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat, gestionat per l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte i la devolució de les garanties dipositades per Jaume Augé Esteve amb motiu del contracte del Lot 2 (sector B) del servei de manteniment dels camins municipals. 

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte i la devolució de les garanties dipositades per Juan Luis García Ramos (Vialli Excavacions) amb motiu del contracte del Lot 1 (sector A) del servei de manteniment de camins municipals. 

Acord per aprovar la certificació segona i última de les obres de reparació i millora de paviment asfàltil de Castellbisbal, any 2020, adjudicades a l'empresa Obres i Servicios SGASA, SA. per un import total de 59.124,40 euros i que suposa un increment per excés d'amidaments equivalent al 6,02 % del preu original.

Acord per aprovar desestimar la sol·licitud d'esmena de l'oferta errònia presentada per l'empresa Custodia Document, SA i rebutjar l'oferta presentada per error manifest i declarar deserta la licitació de contractació del servei d'assistència tècnica per a la realització de treballs arxivístics extraordinaris a l'Arxiu Municipal.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de serveis de gestió del Servei Local d'Habitatge (servei d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge) a l'advocat Joan Tamayp Sala, pel període d'un any i amb el compromís d'impartir quatre formacions col·lectives, tallers o presentacions públiques de 4 hores en un any.

Acord per aprovar ordenar a Isaac Marsa Cubota per tal que en el termini màxim d'un mes dugui a terme l'enderroc de les obres dutes a terme a la seva parcel·la de l'av. Palmeres, 31.

Acord per aprovar donar compliment al requeriment de la lletrada de l'Administració de Justícia i fer lliurament al Jutjat d'Instrucció número 3 de Rubí de la documentació original requerida en el procediment de diligències prèvies 490/2020-J.

Acord per aprovar autoritzar a la societat Autocares Dani Mar, SL a prestar el servei de transport públic regular d'ús especialment consistent en el transport escolar de les escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure cap als sectors residencials de Can Santeugini, Costablanca, Can Nicolau de Dalt, Comte de Sert, Can Costa, Santa Teresita i Santa Rita durant el curs escolar 2012-2022.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.09.2021 | 12:09