Acta de la Junta de Govern Local del 12 de desembre de 2023

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 12 de desembre de 2023.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 5 de desembre de 2023

2. Acord per aprovar les modificacions dels convenis de col·laboració entre les oficines locals d’habitatge (OLH) i l’Agència Catalana de l’Habitatge per al període 2024- 2027, per al funcionament de l’Oficina local d’habitatge de Castellbisbal i del programa de mediació per al lloguer social i annexos. Exp. 2023/38/GS

3. Acord per aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a la concessió de beques als millors treballs de recerca de batxillerat per a l’exercici 2024. Exp. 2023/11/TBA

4.  Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquesta Ajuntament a l’entitat Associació de Veïns del carrer Santa Rita per a la programació d’activitats culturals durant l’any 2023. Exp. 2023/7/TBB

5. Acord per aprovar el convenis subvencional i de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Escola Els Arenys per dur a terme activitats de caràcter educatiu. Exp. 2023/69/TBB

6. Acord per aprovar la modificació pressupostària número 8 del vigent Pressupost 2023. Exp. 2023/8/IC

7. Donar compte de la sentència núm. 348/23 del Jutjat Penal núm. 3 de Terrassa. Exp. 2022/1/JCB

Darrera actualització: 14.03.2024 | 10:00