Acta de la Junta de Govern Local del 12 de març de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 12 de març de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 5 de març de 2024

2.  Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “suport al foment del teixit comercial” en el marc del catàleg de serveis de l’any 2023 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. Exp. 2023/9/GS

3. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “els serveis locals d’ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc” en el marc del catàleg de serveis de l’any 2023 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. Exp. 2023/10/GS

4. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “digitalització i condicionament d’equipaments esportius-equipaments 2030” en el marc del catàleg de serveis de l’any 2023 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. Exp. 2023/11/GS

5. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “dinamització de l’activitat física i l’esport local” en el marc del catàleg de serveis de l’any 2023 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. Exp. 2023/12/GS

6. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “ equipaments 2030 responsables i educadors: finançament per la millora socioeducativa” en el marc del catàleg de serveis de l’any 2023 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. Exp. 2023/14/GS

7. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per al Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible” en el marc del catàleg de serveis de l’any 2023 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. Exp. 2023/18/GS

8.  Acord per aprovar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “digitalització i condicionament d’equipaments esportiusequipaments 2030” en el marc del catàleg de serveis de l’any 2024 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2024-2027”. Exp. 2024/11/GS

9.  Acord per aprovar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “finançament en l’àmbit de joventut” en el marc del catàleg de serveis de l’any 2024 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2024-2027”. Exp. 2024/13/GS

10. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “finançament d’escoles i centres educatius” en el marc del catàleg de serveis de l’any 2024 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2024-2027”. Exp. 2024/14/GS

11.  Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la legalització d’una bassa de reg a la finca del sector nord de Can Nicolau de Dalt. Exp. 2022/258/ON

12.  Acord per aprovar la despesa corresponent al subministrament d’aigua per l’any 2024 als edificis i instal·lacions municipals. Exp. 2024/3/TAB

13.  Acord per aprovar disposar l’ordre de continuïtat de la vigència del contracte de concessió del servei de cantina de l’Illa Esportiva de Castellbisbal. Exp. 2019/1/TAA

14.  Acord per aprovar concórrer en la convocatòria de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions en espècie per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l'any 2024. Exp. 2024/19/GS

Darrera actualització: 15.03.2024 | 13:34