Acta de la Junta de Govern Local del 13 de desembre de 2017

ORDRE DEL DIA

Concessió dels ajuts destinats a l’adquisició de llibres i material de text del curs 2017-2018

Aprovar el Conveni subvencional amb l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Castellbisbal

Aprovar el Conveni subvencional amb l’associació Mans Unides per al projecte per al sanejament d'aigua de deu escoles rurals d'Uganda

Atorgar les subvencions destinades a projectes de Cooperació i Desenvolupament per a entitats privades sense ànim de lucre

Atorgar la beca destinada a finançar un projecte d'investigació inèdit sobre la Vila i terme municipal de Castellbisbal

Adjudicar el contracte del subministrament i instal·lació d’un marcador electrònic per al pavelló de l’Illa Esportiva Municipal

Adjudicar el contracte del servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal (de l'11.12.2017 al 10.02.2018)

Aprovar el marc pressupostari de l’Ajuntament de Castellbisbal del període 2018-2020

Assabentat de l’informe de Serveis Econòmics sobre el cost efectiu dels serveis públics de 2016

Assabentat de la sentència núm. 191/2017 de 15 de novembre de 2017 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona

Aprovar la participació en l’operació Instalación de placas fotovoltaicas en régimen de autoconsumo en diferentes equipamientos municipales de la provincia de Barcelona

Concórrer a la convocatòria del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals (1)

Concórrer a la convocatòria del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals (i2)

Aprovar els preus públics per al 2018

Anul·lar i donar de baixa una liquidació de la 2ª fracció de la 7ª quota provisional de la reparcel·lació de Costablanca

Assabentat de l’informe de la Intervenció municipal sobre l’estat d’execució del 3er trimestre del Pressupost 2017

 

 

Darrera actualització: 19.11.2020 | 08:47