Acta de la Junta de Govern Local del 13 de juny de 2018

ORDRE DEL DIA 

Acceptació de l’aportació corresponent a l’anualitat 2018 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Acceptació de la subvenció del Departament de Justícia per ajudar a sufragar les despeses de funcionament dels jutjats de pau

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Esportiva Potarojos

Aprovació del conveni subvencional amb l'entitat Potafocs de Castellbisbal per a l'any 2018

Aprovació del conveni subvencional amb l’entitat Elenc Teatral per a l'any 2018

Aprovació de la minuta dels dos convenis de col·laboració amb el Centre Salesians Sant Vicenç per tal d’establir els termes de la col·laboració mútua per a les pràctiques d'un alumne

Aprovació de preus públics per a un curs de formació

Pròrroga del contracte del servei del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD) de Castellbisbal

Adjudicació del contracte de confecció del projecte i direcció de les obres de reposició del mur de la trinxera de la línia ferroviària Papiol-Mollet (R8)

Liquidació definitiva del contracte de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic i ornamental de Nadal

Adjudicació de la contractació del subministrament de quatre fanals autònoms fotovoltaics

Aprovació de l’expedient de tramitació ordinària per a la contractació dels serveis de disseny i desenvolupament del projecte d’intervenció amb joves en medi obert

Revisió del pressupost del projecte d’obres locals ordinàries per a la construcció d’un mur de micro-pilons al talús del carrer del Comerç

Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística PAU-12 Plaça de l’Acer

Concessió de llicència urbanística (I)

Concessió de llicència urbanística (II)

Aprovació de l’expedient per a la contractació de serveis per a la gestió del casal infantil municipal “El Mirador”

Aprovació del conveni subvencional amb l’Associació de Propietaris Can Campanyà Residencial per al 2018

 

Darrera actualització: 22.06.2018 | 11:36