Acta de la Junta de Govern Local del 13 de setembre de 2017

ORDRE DEL DIA

Adjudicació del contracte de les obres d’implantació dels horts urbans

Consideració de l’empresa amb l’oferta més avantatjosa per a l’adjudicació del contracte del servei de Coworking de Castellbisbal

Adjudicació del contracte del servei d’assessorament jurídic integral en matèria d’habitatge

Aprovació de la liquidació definitiva del contracte i devolució de la garantia per assegurar l’execució de les obres de substitució del climatitzador de la piscina coberta de l’Illa Esportiva

Consideració d'una modificació no substancial de la llicència municipal ambiental

Concessió de la llicència municipal ambiental per a l’activitat de trituració de materials plàstics

Aprovació de la justificació de l’escola Els Arenys per la subvenció que se li va atorgar per al projecte EURONET 50/50 any 2014-2015 i primer semestre de 2016

Rectificació de l’acord d’aprovació del projecte de la tercera modificació de la reparcel·lació del sector SUP.PP-2 de Costablanca i la consegüent liquidació

Estimació de les al·legacions i resolució del procediment de rectificació de l’acord d’aprovació definitiva del projecte de la tercera modificació de la reparcel·lació del sector SUP.PP-2 de Costablanca i de la consegüent liquidació provisional

Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2018

Darrera actualització: 10.10.2017 | 10:15