Acta de la Junta de Govern Local del 13 de setembre de 2019

ORDRE DEL DIA:

Aprovació de l'acta de la sessió del 6 de setembre de 2019

Acord per aprovar concórrer  a la convocatòria del 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb el “Projecte d’orientació a les transicions educatives en centres i servei municipals. Full de ruta 2019/2020"

Acord per aprovar atorgar ajuts/subvencions per al transport dels i les joves per a la seva educació post-obligatòria

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts al transport dels i de les joves per a la seva educació post-obligatòria

Acord per aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament d’un vehicle adaptat per al transport de persones amb mobilitat reduïda, usuaris del Centre de Dia per a la Gent Gran El Serral

Acord per aprovar la certificació cinquena i última del contracte de les obres de pas per a vianants sota BV-1501, PK 0,8, en terrenys ADIF-AVE a Castellbisbal

Acord per aprovar la desestimació del recurs de reposició presentat pel Club d’Aeromodelisme Castellbisbal

Acord per aprovar la correcció d’error en l’acord de Junta de Govern de data 16.08.2019 de concessió de llicència urbanística

Acord per aprovar el projecte refós d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, per a la construcció d’un parc urbà patinable, o Skateparc, al costat del Parc de l’Ermita de Castellbisbal

Assabentat de la sentència núm. 704, de 7 de juny de 2019, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Primera

Assabentat de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en el recurs d’actuacions 502/2018-J

Darrera actualització: 30.09.2019 | 16:17