Acta de la Junta de Govern Local del 14 d'abril de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 6 d'abril de 2023.

Acord per aprovar la baixa del Registre Municipal d'Associacions i Entitats Locals de Castellbisbal a diverses entitats.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Fundació Privada Museu del Tractor d'Època per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Nou Random Rol per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat AMPA de l'Escola Municipal de Música Miquel Blanch per activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Hipofam per les actuacions de caràcter social i solidari durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Fundación Vicente Ferrer per al projecte "Garantit l'accés al dret a una educació inclusiva de qualitat. Centre d'educació inclusiva per a estudiants de secundària amb discapacitat a Anantapur Índia".

Aprovar la justificació de l'entitat Club Futbol Veterans de Castellbisbal, en concepte de subvenció econòmica per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de l'entitat Club Patinatge Artística Castellbisbal en concepte de subvenció econòmica per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb planta existent soterrani d'ús garatge, piscina exterior, plaques solars i gual, al carrer Marinada núm. 42.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge unifamiliar en filera, garatge, piscina exterior, plaques fotovoltaiques, gual i connexió a la xarxa de clavegueram, al carrer Mirador del Llobregat núm. 73.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a l'enderroc d'edificació existent i construcció de nou habitatge unifamiliar i garatge entre mitgeres, gual i connexió al clavegueram i plaques solars, al carrer Raval núm. 13 i Bonaire núm. 4.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, aparcament de vehicles, instal·lació de panells solars tèrmics d'ACS, gual i connexió a la xarxa de clavegueram, al carrer Mestre Falla núm. 15.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a l'enderroc d'edificació entre mitgeres, al carrer Sant Isidre núm. 15. i carrer Montserrat núm. 16.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.04.2023 | 08:38