Acta de la Junta de Govern Local del 16 d'agost de 2019

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Acord d’acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per l’impost turístic

Acord d’acceptació de la subvenció que atorga la Generalitat per ajudar a sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de Pau durant l’any 2019

Acord d’aprovació dels ajuts/subvencions destinats a l’adquisició de material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar per el curs escolar 2019-2020

Acord d’adjudicació del contracte de les obres de reposició del mur de la trinxera de la línia ferroviària Papiol- Mollet

Acord d’adjudicació del contracte del servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d’informació geogràfica (SIG) municipal

Acord per establir l’ordre de les empreses licitadores del servei de neteja dels centres educatius de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la liquidació definitiva del contracte i la devolució de la garantia dipositada amb motiu del contracte del serveis de podologia municipal

Acord d’aprovació de la liquidació definitiva del contracte i la devolució de la garantia amb motiu del contracte de les obres de rehabilitació estructural i d’estanqueïtat de la masia de Can Pedrerol de Dalt

Acord d’aprovació definitiva del projecte d’obres d’instal·lació d’un monument commemoratiu del 25è Aniversari dels Gegants i la celebració de Ciutat Gegantera 2019

Acord de concessió de llicència urbanística (I)

Acord de concessió de llicència urbanística (II)

Acord de concessió de llicència urbanística (III)

Acord de concessió de llicència urbanística (IV)

Acord de concessió d’una llicència urbanística (V)

Acord de concessió de llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable, amb motiu de la Festa Major d’estiu

Precs i preguntes

Darrera actualització: 29.08.2019 | 10:54