Acta de la Junta de Govern Local del 16 de gener de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 16 de gener de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 9 de gener de 2024

2.  Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona pel finançament de projectes Escolta Jove en el marc de la convocatòria del Catàleg 2024 del Pla de Concertació de Xarxa de Governs Locals 2024-2027. Exp. 2024/3/GS

3. Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Castellbisbal relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges per a l’any 2024. Exp. 2024/2/GS

4.  Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Associació Capbreu de Castellbisbal per a la programació d’activitats culturals durant l’any 2023. Exp. 2023/4/TBB

5.  Acord per aprovar els preus públics per a la inscripció al curs de competències digitals. Exp. 2024/1/ICB

6. Acord per aprovar els preus públics per a la inscripció al curs de plataforma elevadora. Exp. 2024/2/ICB

7. Acord per aprovar mantenir la suspensió del tràmit d’aprovació inicial del projecte del Pla Especial Urbanístic de protecció de la Masia Can Santeugini fins l’esmena de deficiències. Exp. 2022/2/PA

8. Acord per aprovar corregir i esmenar l’error detectat en el període de pròrroga del contracte del servei de gestió de la deixalleria municipal a l’acord de Junta de Govern Local de 27.12.23. Exp. 2018/14/TAD

Darrera actualització: 14.03.2024 | 10:30