Acta de la Junta de Govern Local del 17 d'abril de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció per a “Activitats culturals de les festes majors” en el marc de la convocatòria 2019 del Pla Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció per a l’acció de suport “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció per al recurs “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals PPI” en el marc de la convocatòria 2019 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció per al finançament dels professionals dels Serveis Socials Bàsics, dins del Contracte Programa 2016-2019 del Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Vallès Occidental

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció per al finançament del SAD Social per a l’any 2018 dins del Contracte Programa 2016-2019 del Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Vallès Occidental

Acord d’aprovació de l’acceptació de la subvenció en concepte d’aportació per actuacions d’urgència social per a l’any 2018 dins del Contracte Programa 2016-2019 del Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Vallès Occidental

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l’Institut Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’entitat Associació de Puntaires de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Veïns de Santa Teresita

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Molta Comèdia de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Escola Els Arenys de Castellbisbal

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb Moments, Associació de Fotografia

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’entitat Club Boxeo Castellbisbal

Acord d’aprovació del pagament al Consell Comarcal del Vallès Occidental en concepte de participació econòmica de foment de turisme per a l’exercici 2019

Acord d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis educatius infantils de primer cicle i complementaris de l’Escola Bressol Municipal La Caseta

Acord d’aprovació per declarar deserta la licitació del lot 1, Camió per a la Brigada Municipal d’Obres, i del lot 3, vehicle adaptat per al Centre de Dia

Acord d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei per a la realització d’inspeccions a activitats econòmiques comunicades per part d’una entitat acreditada i pel termini de dos anys

Acord d’aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del subministrament de bosses compostables de 10 litres per la recollida de la fracció orgànica

Acord d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de concessió del servei públic municipal de Casals d’Estiu

Acord d’aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei de cementiri de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la liquidació corresponent al servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Barcelona-Castellbisbal (V-2164) de l’any 2018

Acord d’aprovació de l’establiment de l’ordre de les empreses licitadores del contracte del servei d’informació i dinamització juvenil de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la consideració de la millor oferta per l’adquisició d’un vehicle motocarro per a  la Brigada Municipal d’Obres

Precs i preguntes

Darrera actualització: 26.04.2019 | 15:45