Acta de la Junta de Govern Local del 17 de febrer de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2023.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa específic "Escolta Jove. Fase 2".

Acord per aprovar el contracte de lloguer del Casal Cultural i Recreatiu per al període de l'1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2024.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció presentada per l'entitat Amics de Sant Antoni Abad de Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar l'addenda al conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació de personal destinat a l'EAIA entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Castellbisbal anualitat 2022.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb garatge, piscina exterior gual, connexió xarxa de clavegueram i instal·lació de plaques solars al carrer Garbí, núm 6.

Acord per aprovar l'ordre de retirada de les edificacions existents a la finca rústica de la parcel·la 32 del polígon 10 (paratge de Ca n'Amat) per no disposar de l'oportú títol habilitant.

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial del vector aigües residuals a la llicència municipal ambiental per a una activitat de comerç a l'engròs de vehicles industrials per a la construcció al carrer Acústica núm. 18.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal ambiental per a una activitat de comercialització i valorització de residus no perillosos al carrer Mecànica, núm. 8.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Amics de Sant Antoni Abat de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar considerar la millor oferta relació qualitat-preu en relació a la contractació dels serveis de creació i producció del Festival de les Arts NYS de Castellbisbal.

Acord per aprovar la classificació de les ofertes i considerar la millor oferta relació qualitat-preu en relació a la contractació del servei de funcionament de l'auditori.

Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 23.02.2023 | 08:22