Acta de la Junta de Govern Local del 17 de gener de 2018

ORDRE DEL DIA

Acceptació de la cessió gratuïta a l’Ajuntament de dues bicicletes elèctriques

Concurrència a la convocatòria del 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

Aprovació de la justificació presentada per l’entitat Institut Escola Les Vinyes

Liquidació definitiva de la garantia del contracte pel projecte de conversió de la intersecció de l’accés central de Can Santeugini en rotonda

Concessió de llicència municipal per la instal·lació i funcionament de diferents atraccions amb motiu de la Festa Major

Pròrroga del contracte del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat als centres ocupacionals de Terrassa

Darrera actualització: 26.01.2018 | 16:10