Acta de la Junta de Govern Local del 17 de juny de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 10 de juny de 2022.

Acord per aprovar la memòria del projecte "Implementació de la Infermera Escolar a les Escoles Públiques de Castellbisbal" per a l'any 2022.

Acord per aprovar les justificacions i els pagaments de les ajudes socials pel lloguer d'habitatge.

Acord per aprovar l'adjudicació a Aleix Mateu Falguera, el contracte dels serveis de cobertura fotogràfica de l'activitat municipal.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística a Enric Simó Bigordà, per al tancament amb font vial de finda rústica, al paratge Can Puig (parcel·la 2 del polígon 17).

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística a Ma. Dolors Duran Ribas per a la creació de nou habitatge en edifici plurifamiliar existent, al carrer Major, 96, 1r 1a, escala D.

Acord per desestimar la sol·licitud formulada per Oscar Cardeñosa Cendrero i considerar no atorgada per silenci administratiu la llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge unifamiliar adossat a l'av. Molins de Rei, 95.

Acord per desestimar el recurs de reposició formulat per Pedro José Torres Osorio i Ma. Isabel Garcia Lázaro, i confirmar l'acord de la Junta de Govern Local de data 12.11.2021.

Acord per rectificar l'acord adoptat en data 03.06.2022, pel que fa als horaris de l'activitat musical denominada FESTIVAL ZAMNA BARCELONA 2022 - FESTIVAL SOLID GROVE els dies del 18 al 20 de juny de 2022. 

Acord per rectificar l'acord adoptat en data 03.06.2022, pel que fa als horaris de l'activitat musical denominada FESTIVAL ZAMNA BARCELONA 2022 - FESTIVAL ZAMNA FUSE els dies del 16 a 18 de juny de 2022.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat ASSOSIACIÓ DE PROPIETARIS DE CAN CAMPANYÀ RESIDENCIAL.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat CASA DE ANDALUCÍA DE CASTELLBISBAL.

Acord per aprovar el Conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat MOLTA COMÈDIA DE CASTELLBISBAL.

Acord per aprovar exercir l'opció de compra d'un robot de neteja per el fons de piscines a l'empresa MARINER 3S ESPAÑA SL.

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria de subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i restauració de documents del patrimoni documental de Catalunya per a l'any 2022.

Acord per aprovar l'adjudidació del contracte de les obres d'intervenció per la millora de cobertes i la façana est del cementiri municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Protecció Civil de Castellbisbal en concepte d'activitats en matèria de protecció civil desenvolupades durant l'any 2021 i requerir el reintegrament de l'import que renuncien a justificar.

 

Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 30.08.2022 | 12:06