Acta de la Junta de Govern Local del 19 de desembre de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de la justificació econòmica de la subvenció concedida al Club Esportiu Mindundis Team

Aprovació del conveni subvencional amb l'Institut-Escola Les Vinyes

Aprovació de subvenció a la Fundació Privada per la lluita contra l’esclerosi múltiple

Aprovació de subvenció a la Fundació Gresol Projecte Home

Aprovació de subvenció a la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, Oncolliga

Aprovació del conveni subvencional amb l'Escola Els Arenys

Aprovació de la Memòria valorada de les obres de reparació i millora de trams de voreres en el nucli i urbanitzacions de Castellbisbal

Aprovació del Projecte de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic dels carrers de Castellbisbal

Inici, simultàniament a l’exposició pública del projecte d’obres, de l'expedient ordinari a la contractació de les obres de construcció de la primera fase d’un nou skatepark

Aprovació d'expedient ordinari per a la contractació del servei per a la realització d’inspeccions d’activitats econòmiques

Aprovació de la segona modificació del contracte de serveis esportius de l'Illa Esportiva

Consideració de la millor oferta, en relació a la contractació del servei de podologia municipal

Ordre d'enderroc (I)

Ordre d'enderroc (II)

Ordre d'enderroc (III)

Denegació de la llicència urbanística per a la legalització d'obres

Aprovació del conveni de col·laboració per a  la gestió i finançament del servei “Punt de Trobada del partit judicial de Rubí"

Aprovació de la classificació i consideració de la millor oferta en relació a la contractació de servei de tallers de l’Espai de la Plaça per a l’any 2019

Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l’EAIA

Aprovació de la concessió de llicència urbanística per a la rehabilitació integral d’habitatge unifamiliar existent entre mitgeres

Donar coneixement de la sentència núm. 287/2018, de 3 de desembre de 2018,  dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona

 

Darrera actualització: 31.12.2019 | 13:44