Acta de la Junta de Govern Local del 19 de març de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 19 de març de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de març de 2024

2.  Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors” en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2024 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2024- 2027”. Exp. 2024/18/GS

3. Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d’urgència social per al pagament del lloguer d’habitatges del joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant. Exp. 2021/17/TBA

4. Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d’urgència social per al pagament del lloguer d’habitatges del joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant. Exp. 2022/12/TBA

5. Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Escola Benviure en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l’any 2023. Exp. 2023/48/TBB

6. Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Escola Benviure en concepte de les diferents activitats esportives desenvolupades durant l’any 2023. Exp. 2023/49/TBB

7. Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Club Triatló Castellbisbal en concepte de les diferents activitats esportives desenvolupades durant l’any 2023. Exp. 2023/75/TBB

8.  Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Esport Motor Castellbisbal en concepte de les diferents activitats esportives desenvolupades durant l’any 2023. Exp. 2023/31/TBB

9.  Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Futbol Sala Castellbisbal en concepte de les diferents activitats esportives desenvolupades durant l’any 2023. Exp. 2023/12/TBB

10. Acord per aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2023. Exp. 2023/1/IL

11.  Acord per aprovar el compte de gestió recaptatòria presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2023. Exp. 2023/5/IEK

12.  Acord per aprovar el compte de gestió recaptatòria de multes de circulació per sancions presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2023. Exp. 2023/6/IEK

13. Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per al canvi d’ús de local comercial a dos habitatges al carrer Francesc Macià, 54-56 baixos. Exp. 2022/2/OV

14.  Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a al reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Turó de l’Home , núm. 9. Exp. 2022/25/OV

15. Acord per aprovar incorporar la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a una activitat de base per a vehicles de transport amb rentat de cisternes a la Travessera de Ca N’Esteper núm. 5-7. Exp. 2022/18/AO

16. Acord per aprovar la modificació no substancial de la llicència municipal per a una activitat de reciclatge de plàstics per a la seva reutilització al carrer Motors, núm. 26. Exp. 2022/21/AO

17. Acord per aprovar l’única pròrroga del servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d’informació geogràfica (SIG) municipal de Castellbisbal. Exp.2022/3/TAD

18. Acord per aprovar concórrer en la convocatòria de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat, corresponents a l’any 2024. Exp. 2024/17/GS

19.  Acord per aprovar concórrer en la convocatòria de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions en espècie per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2024. Exp. 2024/20/GS

20. Donar compte de la sentència núm. 93/24 de 07.03.24 de l’Audiència Provincial núm. 21 de Barcelona. Exp. 2022/1/JCB

Darrera actualització: 22.03.2024 | 13:16