Acta de la Junta de Govern Local del 19 de setembre de 2018

ORDRE DEL DIA:

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 12 de setembre de 2018

Ratificació del Decret de la Regidoria d’Educació núm. 1871 de 14/09/2018

Aprovació de l’addenda  al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellbisbal i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per al desenvolupament del Programa mixt treball i formació convocatòria 2017

Aprovació de l’aportació  per a l’exercici de 2018 al Consorci per a la Normalització Lingüística

Acord d’aprovació de la concessió de la llicència urbanística per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres

Acord d’aprovació del conveni subvencional entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Associació de Propietaris Agroforestals de Castellbisbal, Rubí, Abrera i Ullastrell

Acord d’aprovació d’una prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència per afrontar el pagament del lloguer d’habitatge

Acord d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal al sistema de contractació centralitzada de gas natural formalitzat el 31.08.2018 pel Consorci Català pel Desenvolupament Local

 

 

  

 

Darrera actualització: 2.10.2018 | 10:39